Biznes odpowiedzialny społecznie  

Conscious capitalism

Gra decyzyjna ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy muszą wziąć pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy oraz zająć się kwestiami HR, etycznymi, środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju. Gra stawia przed uczestnikami obowiązek prowadzenia świadomego biznesu w przeciwieństwie do tradycyjnego paradygmatu biznesowego maksymalizującego zyski.

GRY DECYZYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

6 decyzji

16 godzin

Czas trwania

Wykorzystanie

Warsztaty z zielonego zarządzania, CSR’u, etyki

i odpowiedzialności korporacyjnej, etyki biznesu

Fabuła

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. W trakcie gry będą zarządzać całkowicie zintegrowaną firmą. Budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, uruchamiają witrynę internetową, projektują produkty oraz kampanie reklamowe. Zatrudniają pracowników

i decydują o ich wynagrodzeniach, zajmują się prognozami popytu, planowaniem produkcji oraz kontrolą jakości. 


Po pierwszym symulowanym roku działalności będą mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora zewnętrznego. Zainwestują je w badania i rozwój, unowocześnienie produktów, rozszerzenie dystrybucji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, tak aby zmaksymalizować wydajność w drugim roku działalności. Rynek międzynarodowy będzie się nieustannie zmieniać

w zależności od lokalnych i światowych warunków ekonomicznych. 
 

Celem jest osiągnięcie rentownego świadomego biznesu, który harmonizuje interesy pracowników, klientów, dostawców. Uczestnicy mają 1,5 roku na rozwinięcie firmy tak, aby stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

Ocena pracy zespołu

     

Twarde wskaźniki (zrównoważona karta wyników) mierzące rentowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi i aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju

i majątek.
     

 

Miękkie wskaźniki mierzące stopnień świadomego działania każdej firmy w zakresie zaspokajania wszystkich wartości interesariuszy.

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie:

Zarządzania marketingiem

Zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzania kanałami sprzedaży tradycyjnej

i internetowej

Zarządzania operacyjnego 

Zarządzania finansowego

Zarządzania rozwojem produktów

Rozwiązywania problemów związanych z morale pracowników, niezawodnością produktów, ochroną środowiska i zdrowia

Zainteresowany grą?

Napisz do nas

p.wardzinski@gfkm.pl  |  Tel: 792-511-588

k.polubinska@gfkm.pl  |  Tel: 600-095-604

  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon

Sukces! Wiadomość wysłana.