Co?

Gry decyzyjne to

interaktywne warsztaty zapewniające zdobycie doświadczenia w zakresie umiejętności przekładania wiedzy z zakresu biznesu na praktyczne jej wykorzystanie. Są to programy komputerowe, bazujące na analizie realnie istniejących firm, odzwierciedlające schematy biznesowe i występujące zależności.

Ekscytują, motywują oraz zwiększają efektywność zdobywania doświadczenia uczestników w zakresie zarządzania firmą. Doskonalą umiejętności niezbędne w realiach rynkowych takie jak: współpraca, podejmowanie szybkich i efektywnych decyzji, wrażliwości ekonomicznej, otwartości na różne pomysły, współdziałania w grupie

i dochodzenia do kompromisu.

Dążenie do osiągnięcia sukcesu zarządzanej firmy, wciąga i uzależnia uczestników od poszukiwań najskuteczniejszych metod i narzędzi zarządzania prowadzących do realizacji planowanego celu.

GRY, KTÓRE REALIZUJEMY: