Dlaczego?

Dlaczego warto korzystać
z gier decyzyjnych?

Interesujące wykłady, praktyczne sesje laboratoryjne i studia przypadków są niezbędnymi elementami dobrze zaprojektowanego programu rozwojowego dla obecnych i przyszłych menedżerów. Dostarczają one aktualną wiedzę, kształtują nowe umiejętności oraz określone postawy. Niestety, nie zapewniają doświadczenia.

To gry decyzyjne pozwalają uczestnikom eksperymentować ze strategiami biznesowymi oraz poczuć prawdziwe konsekwencje własnych działań w wirtualnym środowisku biznesowym. Umożliwiają przekucie teorii w praktykę, a to zwiększa pewność siebie

i skuteczność w rzeczywistym świecie biznesu.

Szeroka oferta umożliwiająca dobór gry do konkretnych warsztatów

Marketplace Live to rodzina ponad 30 gier symulacyjnych opracowanych przez Innovative Learning Solutions Inc. wiodącego wydawcę internetowych rozwiązań edukacyjnych dla studentów biznesu oraz profesjonalistów korporacyjnych. Gry decyzyjne o zróżnicowanym stopniu zaawansowania są dostosowane do konkretnych warsztatów marketingowych, biznesowych i finansowych. Wszystkie symulacje Marketplace Live, choć urozmaicone tematycznie, mają ten sam standardowy wygląd, co w dużym stopniu ułatwia przechodzenie z jednej do drugiej.

Realistyczne sytuacje biznesowe

W symulacjach Marketplace Live uczestnicy mierzą się z decyzjami i sytuacjami, które występują w prawdziwym biznesie. To strategiczne i głęboko taktyczne warsztaty zachęcające do współpracy, komunikowania się i dostosowywania do nieoczekiwanych, zaskakujących sytuacji. Wizualizacja 3D pozwala na szybsze i lepsze uchwycenie kluczowych koncepcji biznesowych i zrozumienie rezultatów własnych działań. Zaawansowane pod względem wizualnym ekrany decyzyjne umożliwiają niemal rzeczywiste poczucie projektowanych i wprowadzanych na rynek produktów. 

Integracja obszarów funkcjonalnych

W grach decyzyjnych uczestnicy zarządzają powiązaniami między wszystkimi obszarami funkcjonalnymi w firmie. Widzą, jak ich decyzje i działania wpływają na wyniki innych obszarów oraz całej organizacji. Warsztaty na żywo pomagają uczestnikom w zrozumieniu, jak funkcjonuje firma, a jednocześnie zapewniają wystarczająco dużo szczegółów, aby pomóc zrozumieć niuanse związane z marketingiem, zarządzaniem, finansami, rachunkowością, produkcją i sprzedażą. Powiązanie każdej decyzji z przepływem pieniężnymi i wynikami finansowymi firmy pozwala uczestnikom zobaczyć i poczuć na własnej skórze finansowe skutki własnych działań.

Skuteczna strategia uczenia się

W symulacjach biznesowych uczestnicy stopniowo budują biznes, a gra decyzyjna wprowadza nowe problemy, gdy stają się istotne. W kilku rundach gracze oceniają szanse rynkowe, wybierają strategię biznesową, opcje taktyczne i podejmują wiele decyzji z myślą o zyskowności. Działania biznesowe, takie jak planowanie, przepływ gotówki, tworzenie wartości w projektowaniu produktu, planowanie produkcji, analiza rentowności, planowanie strategiczne i zarządzanie, wymagają powtarzających się ćwiczeń, aby dostosować je do sposobu myślenia uczestników.