• Gry Decyzyjne

Gry decyzyjne, jako aktywna metoda doskonalenia umiejętności menedżerskich.

Zaktualizowano: 9 maj 2019

Kompetencje w zakresie zarządzania możemy doskonalić wykorzystując takie metody jak: wykłady wsparte podręcznikami, studia przypadków oraz gry decyzyjne, czyli symulacje biznesowe.


Metoda wykładu połączona z wykorzystaniem podręcznika do samodzielnego studiowania dostarcza dużą ilość wiedzy z zakresu pojęć i metod wykorzystywanych w praktyce zarządzania biznesem. Jednak to nie wystarczy by zachęcić uczestników do kreatywności, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, podejmowania ryzyka lub działań interpersonalnych. Czyli krótko mówiąc dostarczają wiedzę, ale nie dają możliwości sprawdzenia jej wykorzystania w praktyce. Co prawda uczestnicy mogą dyskutować nad wyborem określonego rozwiązania omawianego problemu, ale nie mają możliwości sprawdzenia w praktyce efektów jego zastosowania. Z kolei studium przypadku daje uczestnikom możliwość analizowania i rozwiązywania złożonych problemów zarządczych rozwijając ich myślenie strategiczne oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania firmy na konkurencyjnym rynku. Analizując studium przypadku uczestnicy nie muszą jednak podejmować swoich decyzji oraz nie są zobowiązani do reagowania na działania konkurencji i decydować o działaniach w odpowiedzi na kontrataki z ich strony.


Zarówno wykłady i studia przypadków wyposażają uczestników w wiedzę i tym samym przygotowują ich do spotkania się z praktyką, czyli doskonaleniem umiejętności wykorzystania jej w grach decyzyjnych.


W grach decyzyjnych uczestnicy pracują na żywym organizmie, jakim jest wirtualna firma, którą zarządzają w dynamicznym środowisku biznesowym. Podobnie jak w studium przypadku uczestnicy muszą analizować i rozwiązywać napotkane problemy, myśleć strategicznie i łączyć wiedzę z różnych dyscyplin związanych z biznesem, ale to jednak nie swoje decyzje oceniają. Uczestnicząc w grze decyzyjnej muszą działać na podstawie własnych decyzji i radzić sobie z ich konsekwencjami, co wymaga od nich dostosowywania strategii w odpowiedzi na zmiany w potrzebach klientów oraz działaniach konkurencji. Zmieniająca się sytuacja pobudza ich kreatywność w poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań pojawiających się problemów.


W dalszej części artykułu przedstawię swoje osobiste doświadczenia, jako trenera wykorzystującego gry decyzyjne na warsztatach zarówno ze studentami oraz praktykami biznesu. Swoją podróż w świat symulacji biznesowych rozpoczęłam w 1998 roku i od tego czasu zrealizowałam ponad 1800 dni warsztatów. Mogę stwierdzić, że nawet wtedy, gdy realizowałam z kolejną grupą tą samą grę decyzyjną to warsztaty nigdy nie były takie same, ponieważ to uczestnicy zarządzając wirtualną firmą różnili się między sobą swoją kreatywnością i pomysłami w dążeniu do realizacji przyjętych celów. Gry decyzyjne to metoda aktywnego uczenia się poprzez zdobywanie doświadczenia w zakresie projektowania, wdrażania i kontroli strategii zarządzania firmą w konkurencyjnym i zmieniającym się z kwartału na kwartał środowisku biznesowym. Decyzje podejmowane przez uczestników w każdej z gier decyzyjnych nie występują sekwencyjnie, ale jednocześnie i interaktywnie, tak jak w świecie biznesu. Każda gra zapewnia dynamiczne środowisko, w którym uczestnicy tworzą własną rzeczywistość zarządzanego przez siebie wirtualnego biznesu. Podejmowane przez nich decyzje wpływają na powstanie nowych sytuacji w wyniku, czego w każdym kolejnym okresie decyzyjnym powstają nowe studia przypadków do rozwiązania. Jako menedżerowie muszą całkowicie zanurzyć się w firmie, czyli badać rynek, identyfikować i oceniać możliwości rynkowe, projektować i realizować strategię, analizować efektywność własną i konkurencji oraz korygować strategię i taktykę działania w zależności od oceny powstałej sytuacji. Cały czas muszą jednak pamiętać, że wszystkie decyzje są ograniczone zasobami finansowymi, dlatego też umiejętność zarządzania źródłami finansowania oraz wykorzystaniem gotówki ma priorytetowe znaczenie dla osiągnięcia przyjętych celów strategicznych. Aktywny proces uczenia się opiera się na interakcji zespołu zarządzającego dyskutującego nad kolejnymi decyzjami.


Uczestnicząc w grze decyzyjnej uczestnicy nie muszą odgrywać roli, ponieważ problemy, które muszą rozwiązywać ściśle wynikają z ich własnych decyzji. Trener prowadzący warsztaty z wykorzystaniem gier decyzyjnych nie powinien podawać gotowych rozwiązań problemów zespołów zarządzających, ale poprzez zadawanie pytań skupiać się na rozwijaniu ich umiejętności krytycznego myślenia. Widoczne na warsztatach zaangażowanie uczestników w dążeniu do sukcesu wpływa na ich otwartość, nowe pomysły oraz techniki i procesy myślowe w rozwiązywaniu trudności lub poprawy efektywności firmy w kolejnych okresach decyzyjnych. Gry decyzyjne opierają się na podejściu do uczenia się określanym, jako konstruktywizm, ponieważ uczestnicy kształtują swoją wiedzę praktyczną a nie tylko ją otrzymują. Oto kilka powodów, dla których warto doskonalić swoje umiejętności menedżerskie poprzez uczestnictwo w grach decyzyjnych.


1.Środowisko biznesowe w grach decyzyjnych w realny sposób przedstawia wyzwania związane z zarządzaniem, przed którym stoją firmy i zapewnia bardziej całościowe i głębsze zrozumienie procesu wdrażania strategii niż jest to możliwe przy użyciu tradycyjnych metod nauczania. Ich zaletą jest to, że zapewniają różnorodność powiązanych ze sobą sytuacji biznesowych, w których uczestnicy powtarzalnie analizują przyczyny uzyskanych efektów, określają cele i decydują o dalszych planach skoordynowanych działań. Przyjęte przez poszczególne zespoły plany działań rywalizują miedzy sobą w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu, co wpływa na konieczność ich korygowania w zależności od uzyskanych wyników. Uczestnicy muszą cały czas uwzględniać kompleksowe podejście do podejmowania każdej kolejnej decyzji, o czym często zapominają nawet doświadczeni menedżerowie.


2. Uczestnictwo w grach decyzyjnych to możliwość doskonalenia umiejętności przywódczych oraz pracy zespołowej. To właśnie wybrany prezes zarządu wirtualnej firmy musi ocenić umiejętności zespołu, zorganizować jego pracę, a przede wszystkim zarządzać procesem decyzyjnym. Jest on odpowiedzialny za stworzenie spójnego zespołu często z osób, których poznał dopiero na warsztatach, stworzenie atmosfery wzajemnego zaangażowania i zaufania, rozwijanie możliwości członków zespołu oraz pomaganie im w rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej. Wszyscy członkowie zespołu muszą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne oraz doskonalić sztukę negocjacji i kompromisu, które stanowią istotny element procesu decydowania. W praktyce nie jest to łatwe.


3. Gry decyzyjne pomagają uczestnikom zrozumieć, na czym polega odpowiedzialność finansowa. Plan strategiczny oraz jego wdrożenie zależy od posiadanego budżetu oraz ściśle związany jest z zarządzaniem przepływami pieniężnymi. Uczestnicy jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji kwartalnej mogą natychmiast mogą zobaczyć jak wpływają one na finanse i rentowność firmy, ponieważ są one powiązane z rachunkiem strat i zysków, bilansem i przepływami pieniężnymi. Ułatwia to im zrozumienie różnicy między zarządzaniem przepływami pieniężnymi a zarządzaniem rentownością. Zarządzając własną firmą niemal intuicyjnie doskonalą umiejętności zrozumienia i analizowania sprawozdań finansowych. Uczestnicy na warsztatach właśnie z praktycznym wykorzystaniem tych umiejętności mają największe problemy.


4. Uczestnictwo w grze decyzyjnej zapewnia również doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Uczestnicy doświadczają faktu, że nawet w sytuacji zapewniającej im dostarczenie oczekiwanego produktu dla klienta to ich praca na tym się nie kończy. Muszą zdawać sobie sprawę z faktu, iż ich dobre produkty mogą być naśladowane przez konkurencję, a oczekiwania klientów mogą stać się bardziej wymagające. Czy to się podoba czy nie, zostaną złapani w spiralę innowacji i imitacji. I tu najczęstszym błędem, jaki popełniają jest przeinwestowanie, które często pociąga za sobą brak środków na wdrożenie przygotowanych przez nich nowych technologii.


5. Gra decyzyjna dostarcza uczestnikom wiedzy o nich samych. Pozwoli im na to szczera odpowiedź na kilka pytań, które powinni sobie zadać. Np. Czy potrafią odnieść sukces w konkurencyjnym i dynamicznym środowisku biznesu? Czy są skłonni do podejmowania ryzyka licząc na duże zyski? Czy wolą mniej zarabiać, ale prowadzić mniej ryzykowne przedsięwzięcia? Czy wolą pracować w zespole czy też bardziej im odpowiada praca samodzielna?


Podręczniki, wykłady i studia przypadków reprezentują formy samotnej nauki. Gry decyzyjne to metoda aktywnego doskonalenia umiejętności w praktyce poprzez angażowanie uczestników w zajęcia inne niż bierne słuchanie. Duch bezpośredniej zespołowej rywalizacji w dążeniu do realizacji przyjętych celów strategicznych wciąga i uzależnia uczestników od poszukiwań najefektywniejszej strategii. Prof. Ernest R. Cadotte twórca gier decyzyjnych określa je, jako formę aktywnego treningu bojowego, w którym uczestnicy doskonalą w praktyce swoje umiejętności zarządzania w konfrontacji z konkurentami pod czujnym okiem trenera. W miarę zdobywania doświadczenia, rozumieją, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym, co w istotny sposób pozwoli im wzmocnić zdolność do podejmowania trafnych decyzji zwiększając tym samym ich pewność siebie.


Na koniec warto zadać sobie następujące pytanie: Czy wsiedlibyście do kabiny pilota, który zdobył swoje umiejętności praktyczne tylko słuchając wykładów lub analizując różne sytuacje w ramach studiów przypadków?


Krystyna Połubińska,

Certificated Business Trainer

175 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie