Zaawansowane strategiczne zarządzanie korporacyjne

Advanced strategic corporate management

Gra decyzyjna ukierunkowana na łączenie międzynarodowego zarządzania korporacyjnego z planowaniem strategicznym opartym na strukturze mentalnej OST (obiektyw-strategia-taktyka). Uczestnicy będą musieli radzić sobie ze zmianami

w otoczeniu gospodarczym i politycznym, odzwierciedlonymi przez wahania regionalnego popytu i kursów walutowych.

GRY DECYZYJNE  Z ZAKRESU ZAAWANSOWANEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

8 decyzji

16 godzin

Czas trwania

Wykorzystanie

Warsztaty z międzynarodowego zarządzania korporacyjnego oraz planowania strategicznego opartego na strukturze mentalnej OST  

Fabuła

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. Prowadzą całkowicie zintegrowaną firmę, która zajmie się wszystkim, od marketingu po produkcję poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi.  W trakcie symulacji gracze budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, projektują produkty oraz kampanie reklamowe i marketingowe.


Zatrudniają pracowników oraz decydują o ich wynagrodzeniach. Zajmują się sporządzaniem planów strategicznych, opracowywaniem prognoz popytu oraz ustalaniem harmonogramów produkcji i kontrolą jakości.  Po pierwszym symulowanym roku prowadzenia firmy uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora zewnętrznego, które zainwestują w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami, rozwój dystrybucji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, tak aby zmaksymalizować wydajność w kolejnych latach. Cały czas muszą śledzić zmiany na rynku międzynarodowym, na którym popyt będzie wzrastał lub spadał zgodnie z lokalnymi i światowymi warunkami ekonomicznymi. 


Uczestnicy mają 2 lata na rozwinięcie firmy tak, aby stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

 

Ocena pracy zespołu

Ocena opiera się na zrównoważonej karcie wyników, która mierzy zyskowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju

i majątek.

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie podejmowania trudnych decyzji w obszarach:

Planowania strategicznego opartego na formule OST

Zarządzania sprzedażą tradycyjną i internetową

Zaawansowanego marketingu

Zarządzania rozwojem produktu

Prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi

Zarządzania dystrybucją

Zarządzania zaawansowaną produkcją

Rachunkowości

Zarządzania finansami

Analizy finansowej

Zarządzania zasobami ludzkimi

Wykorzystania zrównoważonej strategicznej karty wyników

Zainteresowany grą?

Napisz do nas

p.wardzinski@gfkm.pl  |  Tel: 792-511-588

k.polubinska@gfkm.pl  |  Tel: 600-095-604

  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon

Sukces! Wiadomość wysłana.