Podstawy zarządzania kanałem dystrybucji

Fundamentals of channel management

Gra decyzyjna ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania operacyjnego w pełni zintegrowanej firmie. W tej symulacji takie obszary funkcjonalne jak marketing, kanał sprzedaży, decyzje dotyczące rachunkowości i finansów są uproszczone, natomiast zarządzanie operacjami pogłębione. Gra koncentruje się na zarządzaniu operacjami i zaawansowaną produkcją. Uczestnicy poznają wszystkie podstawy nowoczesnego systemu produkcyjnego, w tym prognozowanie popytu, planowanie produkcji, zmiany

i kontrolę jakości.

GRY DECYZYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA 
KANAŁEM I ŁAŃCUCHEM DOSTAW

4 decyzje

8 godzin

Czas trwania

Wykorzystanie

Warsztaty z podstaw zarządzania operacyjnego

Fabuła

W symulacji uczestnicy zakładają firmę, która wejdzie do branży mikrokomputerowej w burzliwej sytuacji gospodarczej. Zewnętrzna grupa inwestorów zapewnia uczestnikom kapitał początkowy na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności. Zespoły uczestników nabywają fabrykę w Azji i zaczynają produkować mikrokomputery, które następnie będą sprzedawać na całym świecie. Uczestnicy dysponują ograniczonymi zasobami finansowymi i ponoszą pełną odpowiedzialność za księgowość. Cztery rundy decyzyjne pozwolą im poradzić sobie z zagrożeniami ekonomicznymi i politycznymi, z jakimi będą musieli się zmierzyć. W tym czasie ich firmy powinny stać się samowystarczalne i zapewnić zyski z prowadzonej działalności..

Ocena pracy zespołu

Ocena opiera się na zrównoważonej karcie wyników, która mierzy zyskowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju

i majątek.

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie podejmowania trudnych decyzji w obszarach:

Zarządzania

Zarządzania produkcją

Marketingu

Finansów

Rachunkowości

Wykorzystania zrównoważonej strategicznej karty wyników

Zainteresowany grą?

Napisz do nas

p.wardzinski@gfkm.pl  |  Tel: 792-511-588

k.polubinska@gfkm.pl  |  Tel: 600-095-604

  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon

Sukces! Wiadomość wysłana.