Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym 

International corporate management

Gra symulacyjna ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi związanych z zarządzaniem rozwojem firmy na globalnym rynku. Uczestnicy muszą rozwiązywać złożone problemy strategiczne i taktyczne we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy w odpowiedzi na zmieniające się problemy międzynarodowe. Ta symulacja uwzględnia silny element międzynarodowy, dotyczący sytuacji gospodarczych i politycznych w różnych częściach świata. Niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna powoduje wahania kursów walut i popytu w różnych regionach, co z kolei wpływa na atrakcyjność i koszty prowadzenia działalności na poszczególnych rynkach. Uczestnicy będą musieli uwzględniać w planowaniu swojego biznesu wpływ zmieniających się trendów w stosunkach międzynarodowych i warunkach ekonomicznych.

GRY DECYZYJNE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

8-12 decyzji

16-24 godzin

Czas trwania

Wykorzystanie

Warsztaty z nowych przedsięwzięć, przedsiębiorczości, zarządzania firmą, polityką biznesową oraz projektami

Fabuła

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. Prowadzą całkowicie zintegrowaną firmę, która zajmie się wszystkim, od marketingu po produkcję poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi.  W trakcie symulacji gracze budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, projektują produkty oraz kampanie reklamowe i marketingowe. Zatrudniają pracowników oraz decydują o ich wynagrodzeniach. Zajmują się sporządzaniem planów strategicznych, opracowywaniem prognoz popytu oraz ustalaniem harmonogramów produkcji i kontrolą jakości.  Po pierwszym symulowanym roku prowadzenia firmy uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora zewnętrznego, które zainwestują w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami, rozwój dystrybucji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych, tak aby zmaksymalizować wydajność w kolejnych latach. Rynek międzynarodowy nieustannie się zmienia. Potencjał rynkowy wzrośnie i spadnie zgodnie z lokalnymi i światowymi warunkami ekonomicznymi. Uczestnicy mają od 2 do 3 lat na rozwinięcie firmy tak, aby stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

Ocena pracy zespołu

Ocena opiera się na zrównoważonej karcie wyników, która mierzy zyskowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju

i majątek.

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie:

Zarządzania strategicznego

Zarządzania rozwojem produktu

Polityki cenowej

Zarządzania zaawansowaną produkcją

Zarządzania dystrybucją

Kontroli jakości

Zarządzania zasobami ludzkimi

Rachunkowości

Zarządzania finansami

Analizy finansowej

Prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi

Zarządzania sprzedażą tradycyjną i internetową

Wykorzystania zrównoważonej strategicznej karty wyników

Zainteresowany grą?

Napisz do nas

p.wardzinski@gfkm.pl  |  Tel: 792-511-588

k.polubinska@gfkm.pl  |  Tel: 600-095-604

  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon

Sukces! Wiadomość wysłana.