Zarządzanie międzynarodowym przedsiębiorstwem z outsourcingiem

International corporate management with outsourcing

Gra decyzyjna ukierunkowana na międzynarodowe zarządzanie korporacją uwzględniające zaawansowane opcje łańcucha dostaw, w tym outsourcing i negocjacje. Zapewnia uczestnikom zrozumienie wyzwań związanych z zarządzaniem działaniami w łańcuchu dostaw w międzynarodowym środowisku biznesowym. Komponent outsourcingowy pozwala docenić złożoność zarządzania łańcuchem dostaw, w tym negocjacje. Element outsourcingu zapewnia pełny zestaw opcji łańcucha dostaw i umożliwia inwestowanie w przyspieszenie i lepszą koordynację wymiany między partnerami biznesowymi.

GRY DECYZYJNE  Z ZAKRESU ZAAWANSOWANEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

12 decyzji

24 godzin

Czas trwania

Wykorzystanie

Warsztaty z zaawansowanego zarządzania firmą na rynku międzynarodowym oraz outsourcingiem  

Fabuła

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. Prowadzą całkowicie zintegrowaną firmę, która zajmie się wszystkim, od marketingu po produkcję poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi.  W trakcie symulacji gracze budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, projektują produkty, przeprowadzają kampanie reklamowe i marketingowe oraz zatrudniają pracowników.


Zajmują się sporządzaniem planów strategicznych, opracowywaniem prognoz popytu oraz ustalaniem harmonogramów produkcji i kontrolą jakości.  Po pierwszym roku prowadzenia firmy uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora zewnętrznego, które zainwestują w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami oraz nowe inwestycje. Początek drugiego roku to moment, w którym uczestnicy mogą zlecić część swojej produkcji innej firmie lub zostać dostawcą dla innej firmy. Te opcje mogą radykalnie zmienić ich strategię biznesową. Uczestnicy będą musieli śledzić warunki ekonomiczne w świecie, a w szczególności na rynkach, na których konkurują. Zmiany warunków ekonomicznych wpłyną na atrakcyjność i koszty prowadzenia działalności. 
 

Uczestnicy mają 3 lata na rozwinięcie firmy tak, aby stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

Ocena pracy zespołu

Ocena opiera się na zrównoważonej karcie wyników, która mierzy zyskowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju

i majątek.

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie podejmowania trudnych decyzji w obszarach:

Zarządzania outsourcingiem

Zaawansowanego marketingu

Zarządzania rozwojem produktu

Zarządzania dystrybucją

Zarządzania zaawansowaną produkcją

Zarządzania zasobami ludzkimi

Kontroli jakości

Zarządzania sprzedażą tradycyjną i internetową

Prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi

Analizy finansowej

Zarządzania finansami

i rachunkowości

Wykorzystania zrównoważonej strategicznej karty wyników

Zainteresowany grą?

Napisz do nas

p.wardzinski@gfkm.pl  |  Tel: 792-511-588

k.polubinska@gfkm.pl  |  Tel: 600-095-604

  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon

Sukces! Wiadomość wysłana.