Zintegrowane zarządzanie biznesowe

Integrated business management

Gra decyzyjna ukierunkowana na wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania zintegrowanym przedsiębiorstwem na rynku globalnym. Uczestnicy zajmują się złożonymi kwestiami strategicznymi i taktycznymi we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Sukces wymaga użycia wielu koncepcji biznesowych i analitycznych.

GRY DECYZYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

6 decyzji

16 godzin

Czas trwania

Wykorzystanie

Warsztaty ze zintegrowanego zarządzania firmą w konkurencyjnym środowisku globalnego rynku

Fabuła

W symulacji uczestnicy otrzymują kapitał założycielski na rozpoczęcie działalności. Będą prowadzić całkowicie zintegrowaną firmę, która zajmie się wszystkim, od marketingu po produkcję poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi.  W trakcie symulacji uczestnicy budują fabrykę, otwierają biura sprzedaży, projektują produkty, kampanie reklamowe oraz zatrudniają pracowników. Zajmują się prognozami popytu, harmonogramami produkcji oraz kwestiami kontroli jakości.  Po pierwszym symulowanym roku uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe fundusze od inwestora strategicznego, które zainwestują  w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami, rozwój dystrybucji oraz mocy produkcyjnych, tak aby zmaksymalizować wydajność. Uczestnicy mają 2 lata na rozwinięcie firmy tak, by stała się samowystarczalna i zapewniła zyski.

Ocena pracy zespołu

Ocena opiera się na zrównoważonej karcie wyników, która mierzy zyskowność, zadowolenie klienta, udział w docelowych segmentach rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie aktywami, ryzyko finansowe, możliwości rozwoju

i majątek.

Symulacja zapewnia uczestnikom zdobycie doświadczenia w zakresie:

Zarządzania rozwojem produktu

Zarządzania finansami

Analizy finansowej

Kontroli jakości

Zarządzania produkcją

Negocjacji biznesowych

Zarządzania firmą na rynku globalnym

Zarządzania zaawansowanym marketingiem

Zarządzania zaawansowaną produkcją

Zainteresowany grą?

Napisz do nas

p.wardzinski@gfkm.pl  |  Tel: 792-511-588

k.polubinska@gfkm.pl  |  Tel: 600-095-604

  • Black Facebook Icon
  • Czarny LinkedIn Icon

Sukces! Wiadomość wysłana.